Steampunk?

What is Steampunk

NL.
Volgens Wikipedia:
Steampunk is een subgenre van fantasie of speculatieve fictie.
De term verwijst naar de verhalen die zich afspelen in een tijd dat stoomkracht nog de primaire krachtbron was (meestal de 19e eeuw), maar die ook elementen van sciencefiction of fantasie bevatten, zoals futuristische uitvindingen en machines, of echt bestaande machines (zoals computers) die in deze verhalen veel eerder worden uitgevonden dan in werkelijkheid.Volgens GD Falksen:
In 3 korte woorden is steamunk Victoriaanse science fiction. Hier betekent Victoriaans niet een specifieke cultuur,maar refereert eerder naar de periode in tijd en de esthetic: De geindustrialiseerde 19de eeuw.
Historisch, zag deze periode de ontwikkeling van vele belangrijke aspecten van de moderne wereld (gemechaniseerde productie, uitgebreide verstedelijking, telecommunicatie, het leven op kantoor en massa-transit), en steampunk gebruikt deze bestaande technology en structuur om een nog meer geavanceerde 19e eeuw voor te stellen, vaak compleet met Victoriaanse geïnspireerde wonderen, zoals stoom-aangedreven vliegtuigen en mechanische computers.

Dus is het kort:
Steampunk kun je zien als "hoe ze in de Victoriaanse tijd dachten dat de toekomst er ging uit zien".
Het bevat veel terugkerende en typerende elementen zoals tandwielen, goggles, corsetten, enz... Steampunk is hiernaast nog veel meer, maar NIET gewoon wat tandwielen ergens opplakken en een zakhorloge meedragen.ENG.
According to Wikipedia:
Steampunk is a sub-genre of science fiction that typically features steam-powered machinery, especially in a setting inspired by industrialized Western civilization during the 19th century.
Therefore, steampunk works are often set in an alternate history of the 19th century's British Victorian era or American "Wild West", in a post-apocalyptic future during which steam power has regained mainstream use, or in a fantasy world that similarly employs steam power.
Steampunk perhaps most recognizably features anachronistic technologies or retro-futuristic inventions as people in the 19th century might have envisioned them, and is likewise rooted in the era's perspective on fashion, culture, architectural style, and art.

According to GD Falksen:
In three short words, steampunk is Victorian science fiction. Here “Victorian” is not meant to indicate a specific culture, but rather references a time period and an aesthetic: the industrialized 19th century.
Historically, this period saw the development of many key aspects of the modern world (mechanized manufacturing, extensive urbanization, telecommunications, office life and mass-transit), and steampunk uses this existing technology and structure to imagine an even more advanced 19th century, often complete with Victorian-inspired wonders like steam-powered aircraft and mechanical computers.

In short:
Steampunk can be seen as "how the people in the Victorian era thought that the future would look like".
It contains many recurrent and typical elements such as gears, goggles, corsets, etc. ..
Steampunk is alot more than this alone, and NOT just sticking some gears on and carrying along a pocketwatch.Foto's zijn in volgorde van,
Pics are from: